Biblioteka

Schody

Dodano: 25 marca 2011

Pomieszczenia położone na piętrach muszą być połączone schodami stałymi, które projektuje architekt (projekt schodów wchodzi w skład projektu budowlanego). Nie wszystkie rodzaje schodów są tak samo wygodne w użytkowaniu. Schody zabiegowe lub wachlarzowe są efektowne, ale nigdy nie będą tak wygodne, ani tak bezpieczne, jak tradycyjne schody proste (z tego powodu nie wolno ich projektować w zakładach opieki zdrowotnej).

Schody
Spis treści
» Warunki, którym powinny odpowiadać schody w mieszkaniu
» Typy schodów
» Schody stałe
» Wykończenie powierzchni
   »Pokaż wszystko

W domach jednorodzinnych lub mieszkaniach wielopoziomowych schody wykonuje się z żelbetu, drewna lub metalu. Najczęściej stosuje się żelbet, którego główne zalety to: trwałość, odporność na działanie ognia oraz możliwość dowolnego kształtowania.

Części schodów

Bieg - nachylona część schodów, składająca się ze stopni i biegnąca w jednym kierunku

Podest - pozioma płyta kończąca bieg na piętrze

Spocznik - pozioma płyta kończąca bieg na półpiętrze

Podniebienie - spodnia nachylona płaszczyzna biegu schodowego

Dusza - prześwit między biegami w schodach dwubiegowych powrotnych lub pusta przestrzeń w centrum innych schodów

Policzek - belka policzkowa, na której oparte są stopnie - wsuwane w policzek lub nasadzane górą

Stopnica - pozioma część stopnia, na której stawia się stopę

Podstopnica - pionowa część stopnia (schody bez podstopnic - to schody ażurowe)

Nosek (naczółek) - część stopnia wysunięta nad podstopnicą i zwiększająca w ten sposób jego płaszczyznę

Warunki, którym powinny odpowiadać schody w mieszkaniu

Podstawowe parametry schodów to: wysokość i szerokość stopnia oraz szerokość biegu. Szerokość stopnia jest to odległość między kolejnymi płaszczyznami pionowymi (podstopnicami). Powinna być taka, aby na stopniu dało się swobodnie postawić stopę. Wysokość i szerokość stopnia określają nachylenie całego biegu do poziomu, od nich więc zależy, czy schody są strome i wygodne w użytkowaniu.

Im mniejsza liczba stopni w biegu przy takiej samej wysokości kondygnacji, tym większa wysokość stopnia i nachylenie biegu. Schody o zbyt wysokich stopniach lub zbyt dużej liczbie stopni są niewygodne.

Maksymalna liczba stopni w biegu schodów stałych łączących kondygnacje nadziemne wynosi 17 (zwykle jest ona mniejsza – od 10 do 12 stopni), a w biegu schodów zewnętrznych – 10 stopni. Maksymalna wysokość stopnia schodów w budynkach jednorodzinnych i mieszkaniach dwupoziomowych nie powinna przekraczać 19 cm.

Stopnie powinno się pokonywać jednym krokiem i bez nadmiernego wysiłku, dlatego ich wymiary (szerokość s i wysokość h) muszą być dostosowane do przeciętnej długości kroku ludzkiego, która wynosi 60-65 cm. Do obliczeń stosuje się następującą zależność: 2h + s = 60÷65 cm. Widać stąd, że im większa wysokość stopni, tym mniejsza jest ich szerokość.

Szerokość stopnia nie powinna być mniejsza niż 25 cm (dla schodów zabiegowych i wachlarzowych mierzy się ją w odległości 40 cm od poręczy balustrady). Minimalna szerokość stopnia schodów zewnętrznych, przy wejściu głównym do budynku, wynosi 30 cm.

Szerokość użytkową biegu mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - między wykończoną powierzchnią ściany i wewnętrzną krawędzią poręczy. W budynkach jednorodzinnych szerokość użytkowa biegów schodowych i spoczników powinna wynosić przynajmniej 80 cm.