Biblioteka

Ogrodzenie

Dodano: 29 marca 2011

Ogrodzenie najczęściej jest podzielone na przęsła oddzielone od siebie słupkami. W jednym z przęseł umieszczona jest furtka albo brama wjazdowa. Przęsła i słupki mogą być wykonane z różnych materiałów.

Ogrodzenie
Spis treści
» Ogrodzenie metalowe
» Ogrodzenie drewniane
» Ogrodzenie z tworzyw sztucznych
» Ogrodzenie typu masywnego
» Murki oporowe
   »Pokaż wszystko

Słupki mogą być drewniane, betonowe, stalowe (z kształtowników o profilu zamkniętym lub otwartym: rur o przekroju kołowym lub prostokątnym, kątowników, profili w kształcie litery H itp.) lub z PVC (wzmocnione stalowymi prętami zabezpieczonymi przed korozją). Słupki stalowe zabezpiecza się podkładem antykorozyjnym i maluje farbą nawierzchniową.

Dostępne są również słupki stalowe gotowe, najczęściej ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie oraz powleczone powłoką z PVC. Górne wierzchołki słupków rurowych zabezpiecza się zatyczkami.

Słupki osadza się w gruncie na głębokości zależnej od lokalnych warunków gruntowych (powinny być posadowione poniżej strefy przemarzania gruntów) oraz od wysokości ogrodzenia.

Słupki drewniane i betonowe wkopuje się w ziemię, a w razie konieczności dodatkowo usztywnia, podpierając w gruncie z obu stron kamieniami lub bloczkami betonowymi. Słupki metalowe osadza się w betonie (można je osadzać w cokołach) lub prefabrykowanych betonowych stopach fundamentowych.

Słupki narożne i słupki przy bramach, które są narażone na wychylenie, zabezpiecza się dwiema dodatkowymi podporami ustawionymi w linii ogrodzenia.

Warunki, którym powinno odpowiadać ogrodzenie

Ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki (na granicy dwóch działek można wybudować ogrodzenie wspólne z sąsiadem - wówczas obie strony ponoszą koszt jego budowy i utrzymania).

Od strony ulicy ogrodzenie powinno być ażurowe przynajmniej od wysokości 0,6 m licząc od poziomu terenu (chyba, że inaczej wynika z planów zagospodarowania przestrzennego lub wymagań ochrony akustycznej), a łączna powierzchnia prześwitów (otworów), umożliwiająca przepływ powietrza, musi wynosić przynajmniej 25% powierzchni części ażurowej między słupkami.

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt; do wysokości 1,8 m nie wolno umieszczać zakończonych ostro elementów, drutu kolczastego, szkła itp.

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia. Zamiar budowy ogrodzenia od frontu oraz każdego ogrodzenia o wysokości większej niż 2,20 m zgłaszamy do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego i jeżeli w ciągu trzydziestu dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy sprzeciwu, możemy rozpocząć budowę.

Ogrodzenia metalowe

Tradycyjna siatka metalowa jest splatana lub zgrzewana z drutu o średnicy 2,2-5,5 mm. Ma różne wymiary oczek (przykładowe: 4,5x4,5; 5x5, 6x6 cm). W najprostszej wersji siatka jest wykonana z ocynkowanego drutu, w wersji ulepszonej ocynkowana siatka jest dodatkowo powleczona warstwą tworzywa (PVC lub poliestru). Spotyka się też siatki z grubego drutu ozdobnego.

Siatki splatane mają oczka o kształcie rombu, siatki zgrzewane mogą mieć także inny kształt oczek, na przykład kwadratowe lub prostokątne. Czasami pręty są podwójne, mogą też być ułożone obok siebie tak gęsto, że tworzą zgrzewaną matę.

Siatka sprzedawana jest w zwojach o długości 15 lub 25 m i różnej wysokości - zwykle od 1 do 2 m, ale również 3-4 m. Najczęściej oferowany jest kolor zielony lub biały.

Podstawowe elementy ogrodzenia z siatki tradycyjnej to: słupki główne (naciągowe z podporami) i pośrednie, poziome liny usztywniające (górna, środkowa i dolna) oraz rozpięta między słupkami siatka. Słupki główne montuje się co 25-30 m, rozstaw słupków pośrednich wynosi zwykle od 2,5 do 3 m.

W zestawie najczęściej znajdują się wszystkie potrzebne elementy ogrodzenia: siatka, linki i słupki, napinacze, podpory słupków, drut wiązałkowy, obejmy, a także: daszki stalowe, kapturki i zatyczki z PVC do profili rurowych oraz wysięgniki do drutu kolczastego.