Biblioteka

Baseny

Dodano: 29 marca 2011

Basen kąpielowy może być zainstalowany na zewnątrz budynku lub pod dachem. Ze względu na podłączenie instalacji wodnej i elektrycznej, najlepiej umieścić basen ogrodowy jak najbliżej domu, w miejscu nasłonecznionym i osłoniętym.

Baseny
Spis treści
» Konstrukcja basenu
» Baseny tradycyjne
» Baseny gotowe
» Obieg wody w basenie
» Uzdatnianie wody w basenie
» Podgrzewanie wody w basenie
» Dodatkowe wyposażenie basenu
   »Pokaż wszystko

Lokalizacja i wybór basenu zależą od:

  • dostępnego miejsca,
  • funkcji basenu (sportowa czy tylko rekreacyjna),
  • maksymalnej liczby osób, które będą jednocześnie korzystać z kąpieli,
  • okresu korzystania z basenu (tylko lato czy także inne pory roku),
  • możliwości ewentualnego przeniesienia basenu w inne miejsce.

Konstrukcja basenu

Podstawowym elementem basenu jest niecka, która może być zagłębiona w gruncie (całkowicie lub częściowo) albo wolno stojąca. Przed wykonaniem basenu należy znać rodzaj gruntu i głębokość występowania wody gruntowej.

W przypadku, gdy woda gruntowa występuje tuż pod powierzchnią terenu, wykonanie basenu zagłębionego w gruncie może się okazać niemożliwe.

Ściany basenu zagłębionego w gruncie są obciążone od zewnątrz parciem gruntu, a od wewnątrz parciem wody, którą napełniony jest basen. Pusty basen musi wytrzymać parcie gruntu na jego ścianki. Niedostateczna wytrzymałość ścian przy pustym basenie może powodować ich przemieszczenia do jego środka pod naporem gruntu.

Jeżeli basen jest posadowiony na gruntach pęczniejących pod wpływem wody lub wysadzinowych (wszystkie grunty organiczne oraz takie, które zawierają więcej niż 10% cząstek o średnicy mniejszej niż 0,02 mm), to należy też zadbać o odpowiednią wytrzymałość płyty dennej basenu.

Zamarzająca woda gruntowa, zamieniając się w lód, powoduje zwiększenie objętości gruntu, który oddziałując z dużą siłą na płytę powoduje jej podniesienie, co może doprowadzić do pękania dna i ścian. Z kolei w okresie wiosennym grunt odmarza, a zmniejszanie jego objętości powoduje osiadanie dna.

Basen musi być szczelny. Woda wyciekająca z basenu wskutek nieszczelności może zagrozić fundamentom budynku.

Baseny tradycyjne

W basenach tradycyjnych niecka jest najczęściej żelbetowa (wylewana w deskowaniu tradycyjnym lub tzw. traconym – ze styropianu lub poliestru) lub murowana z pustaków betonowych. Betonowe ściany basenu zbroi się kilkoma warstwami siatki mocowanej do rusztów wykonanych z prętów zbrojeniowych o średnicy 4,5-6 mm. Pionowe otwory pustaków zbroi się i zalewa betonem.

Jeżeli betonowa niecka ma być wyłożona folią, nie musi być dodatkowo uszczelniona. Jeżeli natomiast basen ma być wyłożony płytkami, nieckę uszczelnia się przez dodanie do betonu dodatków uszczelniających. Samodzielna budowa basenu nie jest metodą godną zalecenia.

Najlepiej projekt oraz wykonanie basenu, szczególnie o większych wymiarach, powierzyć specjaliście. Wykonanie tradycyjnego basenu jest pracochłonne, ale jego zaletą jest trwałość. Można dowolnie zaprojektować nie tylko kształt ścian i dna (np. nachylonego pod kątem do poziomu), ale także wodospady, natryski, kaskady.

Baseny gotowe

Alternatywą dla basenów tradycyjnych są lekkie baseny gotowe. Ich podstawowe zalety to łatwość montażu oraz możliwość ewentualnego przeniesienia w inne miejsce. Mają niecki gotowe (o ustalonych wymiarach i kształtach) lub złożone z prefabrykatów.

Najczęściej wymagają płyty dennej, którą wylewa się z chudego betonu na zagęszczonym gruncie. Konstrukcję nośną niecki stanowią wspornikowe żebra lub murki oporowe, na których opiera się płaszcz. Niecki gotowe wykonuje się z blachy stalowej (ocynkowanej, powlekanej z zewnątrz warstwą ochronną z PVC, a od wewnątrz lakierowanej), blachy aluminiowej, ze zbrojonego laminatu PVC, z poliestru.

Niecki prefabrykowane składają się z segmentów, które mogą być wykonane: ze stali ocynkowanej powlekanej PVC, z płyt poliestrowych, a nawet z drewna. Niecki gotowe mogą mieć różne wymiary wykonywane na zamówienie. Mają różne kształty: okrągłe, półkoliste, owalne, ósemkowe, kwadratowe i prostokątne (niecki drewniane). Dno niecki może być płaskie, kopertowe, schodkowe.

Niecka może być wykończona płytkami ceramicznymi, kamiennymi, mozaiką szklaną lub z tworzywa sztucznego, folią basenową zbrojoną lub niezbrojoną (z PVC), płytami z tworzywa sztucznego (polipropylenu), stalą kwasoodporną, pokryta warstwą żywicy epoksydowej lub pomalowana.

Niecki wykładane płytkami wymagają dodatkowego uszczelnienia. Obrzeże basenu musi być antypoślizgowe i mrozoodporne, jeżeli basen znajduje się na zewnątrz. Producenci oferują najczęściej obrzeża z płyt kamiennych o różnych wymiarach i grubości, czasami także z płyt drewnianych.