Podłoga z betonu do warsztatu i domu

Dodano: poniedziałek, 04 września 2017 14:18
Podłoga z betonu do warsztatu i domu

Alternatywą dla tradycyjnych pokryć z płytek ceramicznych może być bezspoinowe wykończenie powierzchni podłogi powłoką na bazie utwardzaczy mineralnych, metalicznych bądź żywic polimerowych. Pokrycia te pozwalają – zależnie od doboru materiałów i zastosowanej technologii - uzyskać specjalne własności podłogi takie jak np. antyelektrostatyczność, antypoślizgowość czy dekoracyjne aplikacje.

Stabilne podłoże dla podłogi

Podłogi układane są na podłożach gruntowych lub elementach konstrukcyjnych budynków (stropach). O ich trwałości i dopuszczalnym obciążeniu decydują w znacznym stopniu własności warstw podkładowych. Układ i grubość tych warstw musi uwzględniać również warunki gruntowe - chodzi o dostateczna stabilizację podłoża zależnie od przewidywanych obciążeń.

W typowych warunkach gruntowych podkład utwardzający wykonuje się z zagęszczonego kruszywa warstwą o grubości 20 - 30 cm, a następnie układa beton stabilizujący C12/15 grubości 8 - 10 cm , który umożliwia dokładne wyrównanie powierzchni, a także równomierne rozłożenie obciążeń.

W przypadku konieczności zastosowania izolacji cieplnej od strony podłoża, rozkłada się płyty z twardych odmian styropianu lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS w układzie dwuwarstwowym. Jeśli konieczne jest zapewnienie skutecznej ochrony przed przenikaniem wilgoci z gruntu, izolację przeciwwilgociową robimy z pap zgrzewanych lub grubej folii.

Zasadniczy podkład podłogowy wykonywany jest z betonu klasy przynajmniej C20/25 zbrojony przeciwprężnie włóknami stalowymi bądź z tworzywa. Dobór frakcji kruszyw i konsystencja rozkładanej mieszanki betonowej musi odpowiadać zaleceniom producenta powłokowych preparatów podłogowych.

Mechaniczne zacieranie betonu

Mechaniczne zacieranie betonu

 

Utwardzenie powierzchni podłogowej

Utwardzacze do podłóg betonowych aplikowane są na wstępnie związanym podłożu betonowym, które wymaga zatarcia odświeżającego, usunięcia mleczka cementowego. Materiał utwardzający nanoszony może być w postaci proszku lub zaprawy. W formie suchej rozsypywany jest równomiernie na powierzchni podłogi i wcierany w podłoże zacieraczkami mechanicznymi.

Nanosimy go w 2 - 3 cyklach i w przewidzianej przez producenta ilości na metr kwadratowy powierzchni. W technologii mokrej zaprawę utwardzającą rozkłada się na podłodze wyrównaną warstwą np. za pomocą pacy dystansowej i zaciera do uzyskania gładkiej powierzchni.

Bezpośrednio po zatarciu betonową podłogę pokrywa się - zależnie od potrzeb - preparatem impregnującym, uszczelniającym lub wybłyszczającym nanoszonym metodą natryskową lub mopem. Powłoki te również chronią przed zbyt szybkim wysychaniem utwardzonej powierzchni betonu.

Renowacja starych podłóg

Użytkowane już betonowe posadzki o dostatecznej wytrzymałości można odnowić poprawiając jednocześnie ich własności użytkowe - odporność na ścieranie, wygląd czy łatwiejsze utrzymanie w czystości. Renowacja polega na wypełnieniu ubytków odpowiednimi zaprawami, przeszlifowaniu powierzchni podłogi specjalistyczną maszyną i dokładnym odkurzeniu.

Podłoże można zabarwić preparatem wodorozcieńczalnym uzyskując nowy wygląd posadzki. Do utwardzenia powierzchni używa się preparatów krzemianowych wcieranych mopem w podłoże do uzyskania pełnego nasycenia powierzchni. Po przeschnięciu przeprowadza się szlifowanie tarczą o drobniejszym uziarnieniu, nanosi powłokę ochronną i wybłyszczającą, która zapewni odporność na zabrudzenia.

Podłogę można też wypolerować uzyskując lustrzany połysk posadzki. Przy większych zniszczeniach podłogi do renowacji wykorzystuje się cienkowarstwowe (8 - 15 mm) wylewki podłogowe z polimero-cementu PCC przeznaczone do zacierania lub jako samorozlewne.

Podłogowe pokrycia żywiczne

Powłoki podłogowe wykonywane są z kompozycji żywic epoksydowych lub poliestrowych zawierających różne dodatki uszlachetniające, pigmenty, wypełniacze. Ze względu na grubość warstwy powłokowej mogą być one nakładane jako powłoki lakiernicze, cienkowarstwowe o grubości 0,5 - 1 mm lub grubowarstwowe o grubości 1 - 5 mm.

Wszystkie powłoki podłogowe są wodo- i paroszczelne, niezwykle istotne jest więc dostateczne wysuszenie podkładu jak też zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci od spodu. W przeciwnym razie para wodna zawarta w podkładzie spowoduje pękanie i łuszczenie się powłoki. Powierzchnia betonu powinna być zatarta na gładko - najlepiej za pomocą zacieraczek mechanicznych.

Jeśli jakość powierzchni nie jest wystarczająca lub pod pokrycie powłokowe przygotowujemy istniejący ale zniszczony podkład, konieczne będzie wykonanie dodatkowej warstwy wyrównującej z samorozlewnych wylewek podłogowych o grubości 5 - 10 mm.

Wylewka samopoziomująca

Jeżeli potrzebna jest idealnie równa powierzchnia, najlepszym rozwiązaniem jest dodatkowa warstwa cienkiej wylewki samopoziomującej

 

Aplikacja powłokowych pokryć podłogowych

Do nakładania powłokowych pokryć podłogowych można przystąpić gdy wilgotność podłoża z betonu nie przekracza 4 - 3 % i po dokładnym okurzeniu powierzchni. Podłoże zawsze wymaga zagruntowania podkładem z żywicy, który może być wzmocniony posypką piaskową.

Zależnie od grubości nakładanej warstwy powłokowej stosowane są różne techniki aplikacji. Żywicę nanosi się najczęściej pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym, stosownie do zaleceń producenta. Z reguły wymagane jest nałożenie 3 warstw żywicy, przy czym w przypadku malowania wielokolorowego ostatnią warstwę wykonuje się z żywicy bezbarwnej.

Inny sposób na dekorację takiej podłogi to rozsypywanie płatków lub włókien (głównie aluminiowych) na powierzchni nie utwardzonej jeszcze żywicy, a antypoślizgowość uzyskuje się dzięki posypce z kruszywa o odpowiednio dostosowanej granulacji. Przy pokrywaniu dużych powierzchni wykorzystuje się specjalne maszyny nanoszące żywicę w jednej warstwie przy czym ewentualne zdobienia wykonuje się przy użyciu szablonów.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Jarosław Antkiewicz, Maja Wychowaniec
zdjęcia: Bautech, Mira, adpolymers.com