Jak ułożyć podłogę podniesioną?

Dodano: piątek, 08 grudnia 2017 09:29
Jak ułożyć podłogę podniesioną?

Podłogi, których posadzka nie spoczywa bezpośrednio na konstrukcji stropowej, a pod nawierzchnią pozostaje wolna przestrzeń, noszą nazwę podłóg podniesionych. Jest to popularne rozwiązanie stosowane w różnych obiektach użyteczności publicznej, biurach, pracowniach.

Dzięki temu pod podłogą można ułożyć wiele instalacji, zapewniając równocześnie wygodny do nich dostęp oraz doprowadzić je bezpośrednio do stanowisk pracy. Łatwo też przeprowadzić zmiany w aranżacji i funkcjonalności pomieszczeń bez konieczności kłopotliwej przebudowy sieci wewnętrznych.

Co jest ukryte pod podłogą podniesioną?

Projektowanie wnętrz użytkowych jako dużych, niepodzielonych stałymi przegrodami powierzchni, sprawia, że zwłaszcza podłączenie do instalacji elektrycznej urządzeń rozmieszczonych w różnych miejscach jest poważnym problemem. Instalowanie gniazdek w przestawnych ściankach działowych wymaga każdorazowo przeróbek w instalacji, gdy zmieniania się układ podziału pomieszczeń.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej czy teleinformatycznej rozwiązuje zamontowanie podłogi podniesionej, pod którą w wolnej przestrzeni można dowolnie poprowadzić nie tylko przewody kablowe, ale również instalacje grzewcze, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne czy przeciwpożarowe.

Podłogi te można w dowolny sposób wykańczać dostosowując ich pokrycie do warunków użytkowania i estetyki pomieszczenia. Elementy systemów podłóg podniesionych wykorzystywane są również przy budowie audytoriów, powierzchni wielopoziomowych i pozwalają na zróżnicowanie wysokości powierzchni podłogowych bez konieczności budowy konstrukcyjnych podestów podporowych.

Elementy systemu nośnego podłogi podniesionej

W większości systemów podłóg podniesionych podstawowymi elementami nośnymi dla pokrycia podłogowego są regulowane słupki z umieszczoną na dole stopką umożliwiającą mocowanie podpory do podłoża (stropu, płyty podłogowej). Słupki zwieńcza głowicą podpierającą, do której można też zamontować poprzeczki usztywniające (trawersy) łączone na zatrzask lub złącze śrubowe.

Wkręcane połączenie głowicy ze słupkiem umożliwia regulację wysokości podniesienia podłogi, a także dokładne jej wypoziomowanie. Słupki rozmieszczane są według siatki w rozstawie 60 x 60 cm, przy czym w miejscach występowania stałych zwiększonych obciążeń ustawiane są dodatkowe, w linii ich przebiegu. Zagęszczenie podpór do 30 cm stosuje się również wzdłuż krawędzi pokrycia.

Do utworzenie pochylni podłogowej używane są słupki z wahliwą głowicą, a ich rozstaw zależy od projektowanego obciążenia powierzchniowego. Przy budowie podłóg stopniowanych wykorzystuje się słupki dwupoziomowe, o stałym odstępie dostosowanym do potrzeb konstrukcji podłogi.

W zależności od przewidywanego obciążenia jak i rodzaju pokrycia, na słupkach mogą bezpośrednio opierać się płyty pokryciowe lub też montowane są dodatkowe wzmocnienia w postaci poprzeczek między słupkami wykonanych z profili stalowych. Ich zamontowanie usztywnia i stabilizuje podłogę.

Różnorodne pokrycie podłogi podniesionej

O walorach użytkowych jak też możliwości przenoszenia określonych obciążeń decyduje rodzaj pokrycia układanego na konstrukcji nośnej. Ze względu na technologię, jak i materiał używany do ich wykonania, pokrycia podłóg podniesionych mogą być monolityczne - płytowe lub wylewane - albo kasetonowe.

Pokrycia monolityczne płytowe montowane są z płyt gipsowo-włóknowych o wymiarach 60 x 120cm lub 60 x 60 cm. Są to pokrycia nierozbieralne, a połączenia między płytami realizowane są przez złącza klejone na pióro i wpust ukształtowane na krawędziach. Zależnie od przewidywanych obciążeń płyty te mają różną grubość od 25 do 40 mm, co zapewnia odporność na naciski punktowe w zakresie 2 - 6 kN. Mogą być też układane jako dwuwarstwowe z klejeniem powierzchniowym drugiej warstwy.

Inną odmianą podłóg monolitycznych są podłogi wylewane, utworzone na wstępnym opłytowaniu opartym na słupkach nośnych. W tym rozwiązaniu jako szalunek wykorzystuje się płyty gipsowo-włóknowe o grubości 15 - 20mm. Na nich układana jest warstwa izolacji akustycznej z pianki polietylenowej oraz izolacja z folii PE, a następnie wylewany jastrych anhydrytowy o grubości 35 mm.

Pokrycia monolityczne ze względu na swoją nierozbieralność wymagają utworzenia otworów rewizyjnych umożliwiających dostęp do przestrzeni pod podłogą. W systemach płytowych wykorzystuje się w tym celu modularne płyty 60 x 60 cm bez złączy na pióro i wpust wstawiane w pożądanych miejscach.

Schemat podłogi monolitycznej z otworem rewizyjnym
Schemat podłogi monolitycznej z otworem rewizyjnym 60 x60 cm

 

W przypadku podłóg wylewanych, w przewidzianych miejscach umieszcza się aluminiowe ramy, których górne krawędzie licują się z płaszczyzną jastrychu. Na monolitycznych podłogach podniesionych układane są dowolne materiały posadzkowe - wykładziny, panele, płytki ceramiczne czy parkiet.

Pokrycia kasetonowe stosowane są przede wszystkim w pomieszczeniach, w których przewidywana jest częsta modyfikacja aranżacji wnętrza. Standardowy wymiar kasetonów - niezależnie od materiału z jakiego są one wykonane - wynosi 60 x 60cm i jest zunifikowany z wieloma urządzeniami wykorzystywanymi do montażu podpodłogowego np. nawiewów wentylacyjnych, grzewczych.

Kasetony podłogowe wykonywane są z płyt gipsowo-włóknowych, wiórowych, betonowych, kamienia naturalnego lub w formie odlewów aluminiowych. Kasetony oferowane są najczęściej z wykończoną powierzchnią (np. wykładzina PCW, dywanową, drewnem) i krawędziami zabezpieczonymi przed uszkodzeniem obramowaniem z tworzywa sztucznego lub profilem aluminiowym.

Montaż podłóg podniesionych

Przed montażem konstrukcji nośnej należy wykonać główne instalacje przewidziane do umieszczenia pod podłogą i prowadzone w korytkach montażowych. Następnie z użyciem lasera tworzy się siatkę rozmieszczenia podpór z uwzględnieniem dodatkowych wzmocnień, dylatacji i pasów brzegowych.

Podpory mogą być mocowane do podłoża przy użyciu kołków rozporowych, ale wygodniejszy i szybszy jest montaż z użyciem kleju epoksydowego. W przypadku instalowania podpór z poprzeczkami powinny być one montowane równocześnie, dzięki czemu uniknie się problemów z łączeniem, w razie nieprecyzyjnego rozmieszczenia.

Na tym etapie prac montowane są również podpodłogowe przegrody przeciwpożarowe oraz akustyczne. Do ich budowy wykorzystuje się np. profile stalowe z wkładem z płyt gipsowo-włóknowych i uszczelnieniem taśmą pęczniejącą.

Podłoga podniesiona wylewana z przegrodą ogniową / akustyczną
Podłoga podniesiona wylewana z przegrodą ogniową / akustyczną

 

Jeśli pokrycie podłogi wykonywane będzie jako monolityczne, to w zaplanowanych miejscach umieszcza się ramy pod kratki wentylacyjne, pokrywy rewizyjne itp. Należy zapewnić odstępy dylatacyjne na styku ze ścianami, słupami, osłonięte listwą przypodłogową.

W miarę postępu w układaniu pokrycia montowane są wyprowadzenia do instalacji elektrycznych, komputerowych w specjalnych puszkach podłogowych. Alternatywnym rozwiązaniem będzie montaż słupków instalacyjnych, co jest wygodnym rozwiązaniem zwłaszcza w miejscach skupienia większej liczby odbiorców.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Maja Wychowaniec
zdjęcia: Knauf, Coplan
film: Swiss Krono