Zanim ułożymy posadzkę

Dodano: piątek, 03 sierpnia 2018 15:45
Zanim ułożymy posadzkę

Przed przystąpieniem do układania parkietu, płytek podłogowych czy wykładziny trzeba - odpowiednio do rodzaju docelowego pokrycia podłogi - przygotować pod nie podłoże. Dobór warstw podkładowych zależy też od tego czy układane będą na gruncie czy też na konstrukcji stropowej. Zapewni to nie tylko stabilną i równą powierzchnię, ale również zabezpieczy przed stratami ciepła, przenikaniem wilgoci czy tez poprawi zdolność do tłumienia hałasu przenikającego przez strop.

Podłogi na gruncie

Podkłady podłogowe podłóg na gruncie wymagają zastosowania dobrej izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej chroniącej przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. W warstwie podłogowej prowadzone są też często rury instalacyjne, co trzeba uwzględnić przy wykonywaniu tych podkładów.

W standardowym rozwiązaniu warstwą bazową dla podłóg na gruncie będzie betonowy podkład stabilizujący ułożony na zagęszczonej podsypce piaskowej. Jego poziom powinien znajdować się dostatecznie nisko (przynajmniej 25-30 cm poniżej poziomu „zerowego” budynku), co pozwoli na ułożenie odpowiednio grubej termoizolacji, a ochronę przed przenikaniem wilgoci zapewni folia hydroizolacyjna wywinięta na ściany.

Do ocieplenia podłóg na gruncie stosowane są płyty styropianowe odmiany EPS 100 lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS, które powinny być układane w dwóch warstwach, z przesunięciem styków.

Styropiany z grupy dach/podłoga z oferty Termo Organika
Styropiany stosowane do izolacji podłóg na gruncie, fot. Termo Organika

Po rozłożeniu folii ochronnej, ocieplenie pokrywa się jastrychem o grubości 5-7cm w formie "pływającego podkładu" oddylatowanego od ścian i innych przegród wewnętrznych.

Podłogi na stropie

Zależnie od rodzaju stropu stosowane są dwa zasadnicze rozwiązania materiałowe warstw podkładowych - podłogi na stropach żelbetowych i podłogi na stropach drewnianych.

Na stropach żelbetowych konfiguracja warstw podkładowych pod posadzki i technologia ich wykonania zależą od przeznaczenia pomieszczenia, stanu surowego stropu i ewentualnej konieczności wyrównania poziomu podłóg, gdy układane będą materiały posadzkowe o różnej grubości lub instalowane ogrzewanie podłogowe.

Na większości stropów żelbetowych układane są tzw. pływające podkłady podłogowe w istotny sposób poprawiające wyciszenie stropu i konieczne w przypadku układania ogrzewania podłogowego.

Układ warstw podłogi pływającej na stropie żelbetowym, fot. Knauf Insulation
Układ warstw podłogi pływającej na stropie żelbetowym, fot. Knauf Insulation

Dzięki elastycznemu oddzieleniu bocznemu płyty podkładowej od konstrukcji budynku, ogranicza się w ten sposób przenoszenie dźwięków uderzeniowych na ściany, strop oraz jednocześnie zapewnia swobodne rozszerzanie się podkładu pod wpływem zmian temperatury (ważne przy ogrzewaniu podłogowym).

Jeśli na surowym stropie układane będą izolacje akustyczne lub cieplne i jest on nierówny, to  do wyrównania używa się zapraw wyrównujących (przy nielicznych wgłębieniach) lub materiałów sypkich w postaci suchego piasku, mielonego betonu komórkowego gdy wyrównania wymaga cała powierzchnia.

Izolacja akustyczna podłóg na stropie

Izolacja akustyczna układana z płyt ze specjalnego styropianu (miękkiego) nazywanego akustycznym. Ich podstawowa grubość wynosi 33/30 mm co oznacza że w stanie nieobciążonym mają grubość 33 mm, a po wylaniu jastrychu 30 mm. Styropianowe płyty izolacji akustycznej mogą być też i grubsze np. 44/40 lub 55/50 mm.

Oprócz styropianu akustycznego dźwiękową izolację podłogi można wykonać z twardych płyt wełny mineralnej o grubości przynajmniej 40 mm lub ze specjalnej pianki polietylenowej.

Izolację akustyczną z płyt styropianowych lub wełny mineralnej należy zabezpieczyć folią budowlaną przed wnikaniem zaprawy w ich złączenia podczas wylewania jastrychu, co także ochroni przed zawilgoceniem.

Jaki wybrać jastrych?

Jastrych pełni rolę warstwy dociskowej dla izolacji akustycznej, cieplnej oraz nośnego i równego podłoża pod dowolne pokrycia podłogowe. Wykonywany jest w formie wylewki cementowej bądź anhydrytowej, a niekiedy układany jako tzw. suchy jastrych.

Jastrych cementowy

Stosowany najczęściej -  charakteryzuje się dużą wytrzymałością na ściskanie jak też odpornością na długotrwałe zawilgocenie. Jastrych cementowy dość długo dojrzewa i wysycha - roboty posadzkowe można prowadzić po co najmniej 1 miesiącu.

Obecnie przygotowanie i dostarczenie mieszanki cementowej wykonuje się najczęściej przy użyciu agregatu mieszająco-pompowego zwanego mixokretem, a wygładzenie powierzchni przeprowadza się przy użyciu zacieraczek mechanicznych.

Przed ułożeniem jastrychu wzdłuż wszystkich przegród wewnętrznych (ścian, słupów) mocuje się paski dylatacyjne ze styropianu grubości 1-2 cm lub z taśmy piankowej. Wkładki takie umieszcza się również w otworach drzwiowych.

Większą stabilność podkładu jak też zapobieżenie powstaniu rys skurczowych, zapewnia umieszczenie w warstwie jastrychu siatki przeciwskurczowej bądź dodanie do zaprawy tzw. zbrojenia rozproszonego (z tworzywa lub stali).

Minimalna grubość jastrychu układanego na podłożu stabilnym (np. bezpośrednio na stropie betonowym) wynosi 2,5 cm, na warstwie poślizgowej (np. folii) 3,5 cm , a na podłożu elastycznym (izolacje akustyczne, cieplne) 5 cm.

Jastrych anhydrytowy

Jastrych anhydrytowy jest jastrychem samopoziomującym, nie wymaga więc wyrównania. Przygotowywany z gotowych suchych mieszanek do zarobienia wodą. W porównaniu z jastrychem cementowym ma mniejszą odporność na długotrwałe zawilgocenie i nie powinien być układany w pomieszczeniach mokrych. Powoduje tez korozję stykających się bezpośrednio z nim niezabezpieczonych elementów stalowych.

Samopoziomująca wylewka anhydrytowa (jastrych) FE 50, fot. Knauf
Samopoziomująca wylewka anhydrytowa (jastrych) FE 50, fot. Knauf

Do układania na większych powierzchniach konieczne jest użycie agregatów mieszających, gdyż ręcznie trudno w krótkim czasie przygotować odpowiednia ilość mieszanki. Jastrychy anhydrytowe są zalecane przy tworzeniu podkładów na ogrzewaniu podłogowym.

Charakteryzują się bowiem mniejszą rozszerzalnością cieplną, co pozwala na układanie dużych powierzchni bez dylatacji pośrednich. Mają też lepsze przewodnictwo cieplne dzięki zwartej strukturze pozbawionej wolnych przestrzeni między ziarnami, co poprawia efektywność ogrzewania.

Zakres minimalnych grubości jest podobny jak przy jastrychach cementowych przy czym cechują się one krótkim czasem twardnienia i wysychania.

Suchy jastrych

Suchym jastrychem nazywane są podkłady podłogowe układane ze specjalnych płyt gipsowo-włókninowych. Przeznaczone są do tworzenia nowych podkładów podłogowych jak i do renowacji starych podłóg, gdyż eliminują prowadzenie uciążliwych robót mokrych.

Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL (suchy jastrych) układane na podkładzie wyciszajacym
Suchy jastrych z płyt FERMACELL, fot. FERMACELL

Niemal natychmiast po zamontowaniu takiego podkładu można przystąpić do układania posadzki. Suchy jastrych można kłaść bezpośrednio na wyrównanym betonowym podłożu (po zabezpieczeniu powierzchni folią) na deskach lub starej posadce, oraz na izolacjach akustycznych i cieplnych.

W przypadku nierównego podłoża konieczne będzie jego wyrównanie metodą szpachlowania lub zastosowanie podsypki wyrównującej. Jastrych ten montowany jest jako pływający, oddylatowany od ścian i można na nim układać dowolne pokrycia podłogowe - panele, wykładziny, parkiet czy płytki ceramiczne.

Płyty tworzące suchy jastrych o grubości 25 mm układane są jednowarstwowo, a ich połączenie umożliwiają zakładki brzegowe wzmacniane klejem i wkrętami montażowymi.

Podłoga z suchego jastrychu w Systemie Dual Floor, fot. Knauf
Podłoga z suchego jastrychu w Systemie Dual Floor, fot. Knauf

Jastrych ten można utworzyć również z cieńszych płyt jako system dwuwarstwowy, z przesunięciem styków o ok. ½ wymiarów płyty w drugiej warstwie.

autor: Cezary Jankowski

opracowanie: Aleksander Rembisz

zdjęcie otwierające: Saint-Gobain Weber Polska

zdjęcia w tekście: Knauf, Knauf Insulation, Termo Organika, Fermacell