Ogradzamy posesję na wiele sposobów

Dodano: piątek, 08 czerwca 2018 11:04
Ogradzamy posesję na wiele sposobów

Zależnie od przeznaczenia obiektu, otaczające go ogrodzenie może pełnić różne funkcje - czysto dekoracyjne, ochrony przed niepożądanymi osobami, hałasem czy stanowić przegrodę optyczną. Ze względu na indywidualny charakter ogrodzeń trudno nawet wymienić wszystkie możliwości ich wykonania - poczynając od zwykłego płotu z siatki rozpiętej na stalowych słupkach po indywidualnie zaprojektowaną przegrodę z kamienia i drewna.

Niemniej ogrodzenia można klasyfikować że względu na rodzaj dominującego materiału użytego do ich budowy, gdyż często spotyka się rozwiązania składające się z elementów wykonanych z różnych surowców. Natomiast pod względem funkcjonalnym można wyróżnić ogrodzenia ażurowe, nie tworzące przegrody optycznej, postawione z częściowym prześwitem lub pełne.

Ogrodzenia metalowe

Należą do najczęściej stawianych ze względu na łatwość montażu, duża dowolność w kształtowaniu ich formy, nieznaczne ograniczenie prześwitu. Znajdują zastosowania jako prowizoryczne ogrodzenia z użyciem np. siatki leśnej jak i ekskluzywne płoty zbudowane z artystycznie kutych elementów stalowych, choć najczęściej stawiane są z wykorzystaniem z siatki plecionej lub zgrzewanej bądź w paneli wykonanych z drutu lub prętów.

W najprostszej formie konstrukcję nośną stanowią słupki metalowe osadzone bezpośrednio na fundamencie gruntowym, bez wykonywania cokołu ozdobnego czy chroniącego np. przed podkopaniem się przez zwierzęta. Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych zapewnia powłoka cynkowa, pokrycie farbą proszkową lub otulina z tworzywa sztucznego.

Tradycyjną siatkę plecioną zastępują obecnie panele ogrodzeniowe z ozdobnie formowanych prętów stalowych, łączonych metodą zgrzewania.

Metalowe przęsła ogrodzeniowe z oferty Legi Polska
Metalowe przęsła ogrodzeniowe z oferty Legi Polska

Takie gotowe elementy metalowe wchodzących w skład zestawu ogrodzeniowego o modułowym rozstawieniu słupków i zawierają również akcesoria montażowe. Jako elementy uzupełniające produkowane są betonowe płyty cokołowe o długościach dostosowanych do modułowego rozstawu słupków, co umożliwia szybkie i wygodne utworzenie podmurówki.

Łączniki betonowe do podmurówki z oferty firmy JONIEC®
Łączniki betonowe do podmurówki z oferty firmy JONIEC®

Przęsła metalowe wykonane z kutych, ozdobnych elementów o różnorodnych formach najczęściej mocowane do słupków murowanych np. z cegły klinkierowej, ozdobnych bloczków betonowych, kamienia. Zależnie od spodziewanych obciążeń np. bramą, mogą wymagać wykonania zbrojonego betonowego rdzenia, a w trakcie ich wznoszenia należy osadzić odpowiednio rozmieszczone kotwy umożliwiające połączenie z metalowymi przęsłami ogrodzenia.

Ogrodzenia betonowe

Stawiane są głównie jako pełne lub z częściowym prześwitem, niekiedy również jako fragment ogrodzenia zbudowanego z innych materiałów. Do ich budowy wykorzystywane są różnorodne formy betonowych, prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych, które można zestawiać w rożnych konfiguracjach. Panele mają wysokość ok. 50 cm i współpracują ze słupkami betonowymi z ukształtowanymi prowadnicami mocującymi.

Estetyka takich ogrodzeń jest dość dyskusyjna, ale stosunkowo niska cena i łatwość montażu przyczyniają się do ich popularności zwłaszcza przy ogradzaniu mniej wyeksponowanych obiektów. Z betonu wylewanego deskowaniu wykonywane są głównie podmurówki pod ogrodzenia stawiane z innych materiałów i mogą być podłożem pod układanie ozdobnych okładzin np. z płytek kamiennych.

Ogrodzenia murowane

Ta forma ogrodzeń umożliwia niemal dowolne kształtowanie przegrody, a elementy murowe stanowią najczęściej jej fragment uzupełniony elementami metalowymi lub drewnianymi.

Ogrodzenie murowane z bloczków Amerfence (TeknoAmerBlok), uzupełnione przęsłami metalowymi
Ogrodzenie murowane z bloczków Amerfence (TeknoAmerBlok), uzupełnione przęsłami metalowymi

Do ich budowy używa się głównie cegły klinkierowej lub specjalnych betonowych pustaków ogrodzeniowych. Stawiane są one na cokołach betonowych nieznacznie wyniesionych ponad poziom gruntu.

System ogrodzeniowy Amerfence z oferty TeknoAmerBlok
Zaprawa, pustaki ogrodzeniowe, daszki z oferty TeknoAmerBlok

W celu zapobieżenia migracji wody kapilarnej - co może skutkować pojawieniu się nalotów solnych na ogrodzeniu - pod warstwą dekoracyjną należy ułożyć izolację przeciwwilgociową np. postaci tzw. płynnej folii. Do murowania klinkieru należy natomiast używać specjalnych zapraw zawierających tras i barwionych na pożądany kolor, unikając w ten sposób kłopotliwego spoinowania.

Budowa ogrodzeń czy też słupków z ozdobnych pustaków betonowych niekiedy nie wymaga murowania - poszczególne elementy ustawia się „na sucho” a następnie ukształtowane w nich otwory zalewa się betonem. Kanały te służą też do umieszczenia zbrojenia, niezbędnego przy wykonywaniu obciążonych słupków ogrodzeniowych. Znacznie bardziej pracochłonne jest postawienie ogrodzenia z kamieni naturalnych – np. w postaci „dzikiego” płotu z kamienia polnego lub łupanych płytek z piaskowca.

Szerokie elementy ogrodzeniowe wymagają przykrycia w formie daszków wystających poza obrys podstawy, które nie tylko chronią przed wnikaniem wody opadowej, ale stanowią eleganckie zwieńczenie słupków czy podmurówki.

W ogrodzeniach klinkierowych do tego celu wykorzystuje się odpowiednio dobrane kształtki z tego materiału, a betonowe konstrukcje przykrywa się dopasowanymi, gotowymi czapami.

Modne gabiony

Tzw. gabiony stawiane stawiane są w formie ażurowych koszy wypełnionych, kamieniami, drewnem a nawet szkłem. Dobór wielkości kruszywa, jego kształtu, czy barwy pozwala na komponowanie przegrody stosownie do charakteru otoczenia. Kosze gabionowe wytwarzane są z prętów stalowych, ocynkowanych łączonych metodą zgrzewania i o różnej wielkość oczek i kształcie paneli.

Fragment ogrodzenia gabionowego z oferty Legi Polska
Fragment ogrodzenia gabionowego z oferty Legi Polska

Stabilizację takiego ogrodzenia zapewniają słupki wstawione wewnątrz kosza, który może spoczywać na betonowej podmurówce czy nawet na piaskowym, utwardzonym podłożu. Poszczególne elementy koszy łączy się złączami śrubowymi i wypełnia np. kamieniem polnym czy łupaną skałą. Ogrodzenie takie nie wymaga żadnej konserwacji i ulega samooczyszczeniu w czasie opadów choć niekiedy - w sprzyjających warunkach otoczenia - puste przestrzenie mogą zarastać trawą.

Ogrodzenia z wykorzystaniem elementów drewnianych

Ogrodzenia drewniane to najstarszy sposób na zaznaczenie granic posesji. Obecnie budowane są głównie jako ogrodzenia wewnętrzne, oddzielające powierzchnie o rożnym przeznaczeniu lub jako elementy dekoracyjne. W formie pełnych bądź ażurowych paneli służą również jako dodatkowa osłona mocowana do istniejącego już ogrodzenia np. z siatki. W ogrodzeniach zewnętrznych dominują natomiast konstrukcje ze sztachetami mocowanymi do stalowych wsporników osadzonych w metalowych lub murowanych słupkach.

Ogrodzenie łupane GORC de Luxe z przęsłami z drewnianych sztachet, fot. JONIEC®
Ogrodzenie łupane GORC de Luxe z przęsłami z drewnianych sztachet, fot. JONIEC®

Drewniane elementy ogrodzeniowe powinny być bardzo dobrze zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Długotrwałą ochronę zapewnia przeprowadzenie impregnacji ciśnieniowej, a następnie pokrycie powierzchni impregnatami barwiącymi. Istotny jest dobór odpowiedniego gatunku drewna (np. dąb, wiąz, grochodrzew, drewno egzotyczne) o wysokiej trwałości.

Do ewentualnego malowania należy używać farb „oddychających” co uchroni przed łuszczeniem się powłoki. Istotne jest również takie ukształtowanie elementów, aby nie zalegała tam woda, a także odizolowanie od bezpośredniego styku z betonem czy innymi nasiąkliwymi materiałami.

autor: Cezary Jankowski

oprac.: Aleksander Rembisz

zdjęcie otwierające: JONIEC®

zdjęcia w tekście: JONIEC®, Tekno Amer Blok (TAB), Legi Polska