Jak postawić ścianki działowe z gipsu?

Dodano: czwartek, 17 sierpnia 2017 10:53
Jak postawić ścianki działowe z gipsu?

Ścianki działowe nie są elementem konstrukcyjnym przenoszącym obciążenia od innych części domu, ale muszą wytrzymywać obciążenia pochodzące od zawieszonych na nich przedmiotów, a same stanowią dodatkowy ciężar dla stropów oraz podłóg.

Formalne wymagania dla ścianek działowych w domach jednorodzinnych dotyczą zapewnienia jedynie odpowiedniej izolacji akustycznej - 30 dB dla przegród między pokojami i 35 dB dla ściany oddzielającej łazienkę. Spełnienie tych wymogów jednak często nie zadowala mieszkańców, gdy chcą utrzymać komfortowe warunki mieszkaniowe.

Znacznie lepszego wyciszenia wymagają np. ściany oddzielające sypialnię od łazienki, przeznaczonej do wspólnego korzysta przez kilka osób czy wydzielenie pokoju dla osoby np. grającej na instrumencie.

Przy wyborze materiałów do budowy ścianek działowych powinniśmy brać pod uwagę również uciążliwości związane z prowadzeniem robót, zwłaszcza gdy stawiamy je w użytkowanym już domu oraz uwzględnić planowany sposób wykończenia powierzchni i oczywiście koszty.

Grubość ścianek zależnie od wymagań akustycznych i wytrzymałościowych waha się w granicach 8 - 15 cm. Jednak najczęściej stawiane są ścianki z materiałów o grubości 8 - 12 cm. Jeśli w ściance prowadzone będą instalacje rurowe, grubość materiału ściennego powinna uwzględniać ich średnicę (łącznie z otuliną) aby bruzdy nadmiernie jej nie osłabiły.

Monolityczne i gipsowe ściany działowe

Bloczki gipsowe są coraz chętniej wykorzystywanym materiałem do stawiania ścianek działowych. Można z nich budować przegrody o grubości 6 cm, 8 cm lub 10 cm. Bloczki są dość duże o wymiarach 50x66 cm i na postawienie 1m2 przegrody wystarczą tylko trzy płyty. Ich ciężar powierzchniowy wynosi ok. 70 kg/m2 przy grubości 8 cm, nie obciążają więc zbytnio stropu.

Produkowane są w dwóch odmianach - zwykłe przeznaczone do pomieszczeń suchych i impregnowane – stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej okresowo wilgotności (łazienki, pralnie, kuchnie). Ukształtowane po bokach pióra i wpusty umożliwiają precyzyjne ich połączenie i uzyskanie gładkiej i równej płaszczyzny przegrody.

Ścianki stawiane z bloczków gipsowych nie wymagają tynkowania - wystarczy szpachlowanie uszkodzeń i ewentualne naciągnięcie cienkiej warstwy gładzi. Podstawową ich zaletą jest ograniczenie do minimum prowadzenia tzw. prac mokrych i szybkość budowania.

Pod względem izolacyjności akustycznej zapewniają wymagane tłumienie hałasu - ścianka o grubości 8 cm charakteryzuje się izolacyjnością akustyczną na poziomie 38 dB. O wiele cichsze będą ścianki warstwowe z bloczków 2 × 8 cm i z wypełnieniem wełną 5 cm szczeliny pomiędzy nimi - wyciszą aż o 54 dB

Ścianki z bloczków gipsowych - jednowarstwowe i dwuwarstwowe z wełną mineralną

 

Montaż ścianek działowych z płyt g-k

Budowę rozpoczyna wyznaczenie linii przebiegu ścianki i wyrównanie podłoża np. zaprawą cementową. Przy stawianiu na tzw. pływającym podkładzie, podłoże powinno być zdylatowane od reszty podłogi poprzez szczeliny wycięte np. szlifierka tarczową. Przy oparciu na podpodłogowej izolacji cieplnej na gruncie, jako podstawę należy wykonać poszerzoną belkę, redukującą nacisk jednostkowy na ocieplenie.

Ścianki działowe z płyt gipsowych montuje się z użyciem specjalnego kleju gipsowego o rzadkiej konsystencji, przestrzegając zasady przesunięcia spoin pionowych w kolejnych warstwa o co najmniej 10 cm. Połączenia ze ścianami nośnymi i stropem wymagają wstawienia elastycznej taśmy brzegowej i wypełnienia szczeliny masa akrylową.

Ścianka według zaleceń producentów bloczków nie musi być kotwiona w przylegającej do niej ścianie masywnej. W miejscu osadzenia ościeżnicy drzwiowej spoiny pionowe górnego rzędu nie mogą pokrywać się z krawędzią otworu. Ostatnią warstwę płyt można układać w pozycji pionowej, dzięki czemu łatwiej niekiedy dopasować je do wysokości pomieszczenia bez konieczności przycinania wąskich elementów.

Górne krawędzie ostatniego rzędu bloczków powinny być zukosowane pod kątem ok. 15°, a szczelina wypełniona klejem gipsowym. Do wykonania bruzd i otworów nie należy używać elektronarzędzi kujących (młotowiertarek), ani robić tego młotkiem i przecinakiem.

Ścianka działowa może bowiem popękać lub nawet nastąpi wybicie poszczególnych bloczków. Do bruzdowania powinny być używane bruzdownice tarczowe, a do wycinania dużych otworów otwornice z nasypem do pracy bezudarowej.

Głębokość bruzd instalacyjnych biegnących skośnie lub poziomo nie może przekraczać 1/3 grubości ścianki. Na krótkich odcinkach - do 1 m - dopuszczalne jest pogłębienie ich do ½ grubości ściany. Na taką sama głębokość można wykonywać bruzdy pionowe.

Przy montowaniu instalacji elektrycznej trzeba zwrócić uwagę, aby puszki pod wyłączniki i gniazda nie znalazły się naprzeciw siebie po obu stronach ściany. Przy cienkich ściankach może to uniemożliwić ich osadzenie, a także pogarsza izolację akustyczną przegrody.

Powierzchnie ściany z bloczków gipsowych można wykończyć w dowolny sposób - farbą, tapetą, płytkami ceramicznymi , dostosowując jej gładkość -poprzez szpachlowanie i szlifowanie - do rodzaju ostatecznego pokrycia.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Jarosław Antkiewicz, Maja Wychowaniec
zdjęcia: Siniat, Multigips