Kalendarium

30.01
Wtorek

Skuteczne metody i techniki zarządzania zespołem na placu budowy - warsztaty

Termin: 30.01.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 30 stycznia 2018 r.,
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje:

Celem szkolenia jest:

  • poprawa efektywności działania, osiągania celów i wykonywania zadań w wyznaczonych terminach na placu budowy przez pracowników
  • zbudowanie skutecznego, lojalnego i zmotywowanego zespołu pracowników fizycznych na budowie
  • praktyczne poznanie przez uczestników metod motywowania, dyscyplinowania i budowania autorytetu wśród pracowników
  • sprawdzenie w warunkach praktycznego wykonywania zadań na placu budowy skuteczności poznanych sposobów zarządzania pracownikami

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów oddziałów, kierowników budów, kierowników projektów, kierowników odcinków robót, majstrów, brygadzistów, inżynierów budowy, techników budowy.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/skuteczne-metody-i-techniki-zarzadzania-zespolem-na-placu-budowy-warsztaty-product19szp/