Kalendarium

17.11
Piątek

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania rozporządzenia REACH

Termin: 17.11.2017Miejsce: Warszawa 

Termin: 17 listopada 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Zbliża się ostateczny termin rejestracji substancji dla najmniejszych tonaży w ilości (1-100 t/r) planowany wg rozporządzenia REACH to do 31 maja 2018 r., dlatego też zainteresowane strony tj. producenci, importerzy powinni już teraz dowiedzieć się więcej na temat rejestracji, aby zdążyć na czas.

Na szkoleniu zostaną przedstawione wszystkie obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów produktów chemicznych oraz producentów wyrobów, podlegających aktualnym wymaganiom rozporządzenia REACH, a także z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, menagerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska itp.

Wykładowca szkolenia - mgr. Jolanta Białczak, absolwentka Wydz. Matematyczno–Fizyczno–Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpiecznego zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH i CLP w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarządzania. Audytor wewnętrzny REACH.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/zarzadzanie-chemikaliami-w-przedsiebiorstwie-w-oparciu-o-wymagania-rozporzadzenia-reach-co-kazdy-przedsiebiorca-wiedziec-powinien-product18rch/