Kalendarium

19.11
Poniedziałek

Brukarz. Kurs budowlany

Termin: 19.11.2018Miejsce: Gniezno, Śrem, Poznań, Szamotuły, Września 

Terminy: Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie. Grupy zlecone - terminy ustalane indywidualnie
Miejsca: Gniezno, Śrem, Poznań, Szamotuły, Września
Dodatkowe informacje:

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się z dokumentacją techniczną;
 • ocenę i segregację kamienia, cegły klinkierowej, płyt kamienno-betonowych i kostki betonowej, z uwzględnieniem łupliwości, ścieralności i ciężaru właściwego;
 • gromadzenie i dobieranie żwiru, piasku, tłucznia i odpowiednie ich składowanie;
 • wyznaczanie profili podsypek i wszelkiego rodzaju nawierzchni za pomocą krzyży niwelacyjnych, łat z poziomicami itp.;
 • zabezpieczanie i oznakowanie miejsca robót;
 • transport i rozmieszczanie materiałów w obrębie stanowiska pracy;
 • ustawianie pod sznur bloków obramowujących nawierzchnię;
 • niwelowanie terenu, wykonywanie wykopu lub nasypu;
 • układanie podkładu pod bruk, ubijanie podkładu i nawierzchni ręczne lub mechaniczne, wiązanie i spoinowanie;
 • układanie nawierzchni wszelkiego rodzaju wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych;
 • brukowanie powierzchni skarp, rozjazdów tramwajowych i przejazdów kolejowych;
 • wykonywanie nawierzchni mozaikowych;
 • obmiar robót drogowych;
 • naprawianie i konserwowanie sprzętu.

Szczegółowe informacje na temat kursu dostępne na stronie http://zdz.poznan.pl/kursy-i-szkolenia-budowlane/szkolenia-budowlane-info/

Nie przeocz w tym miesiącu