Kalendarium

28.04
Piątek

Stosowanie wyrobów budowlanych w budownictwie w świetle ustawy prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych zgodnie z aktualnym stanem prawnym 01.01.2017 r.

Termin: 28.04.2017Miejsce: Zamość 

Termin: 26 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 - 15.00
Miejsce: LUW Delegatura w Zamościu, ul. Partyzantów 3, Zamość
Dodatkowe informacje:

Stosowanie wyrobów budowlanych w budownictwie w świetle ustawy prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych zgodnie z aktualnym stanem prawnym 01.01.2017 r.

  • odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego w zakresie stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie,
  • wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
  • wyroby oznakowane CE, znak budowlany i wyroby regionalne,
  • kontrole wyrobów budowlanych na budowie przez organy nadzoru budowlanego.

Wykładowca: mgr inż. Wiesława Makuła, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

Miejsca i terminy szkoleń:

  • 28 kwietnia 2017 r., godz. 10.00 - 15.00, IUNG Hotel, Al. Królewska 17, Puławy

źródło: Lub.piib.org.pl

Nie przeocz w tym miesiącu