Kalendarium

19.05
Czwartek

Szkolenie - Umowy o roboty budowlane w aktualnym stanie prawnym

Termin: 19.05.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 19 maja 2011
Miejsce: Warszawa, Intraco
Informacje dodatkowe: Celem Szkolenia "Umowy o roboty budowlane w aktualnym stanie prawnym" jest prezentacja aktualnego stanu prawnego w sferze kształtowania oraz treści umów o roboty budowlane w obszarze zamówień publicznych i niepublicznych, wskazanie na błędy i nieprawidłowości popełniane przy zawieraniu tych umów oraz skutków prawnych stanowiących konsekwencje tych błędów. Ma to z kolei na celu unikanie tych błędów w przyszłości.

W ramach szkolenia zostaną przekazane informacje o podstawowych kierunkach orzecznictwa Sądu Najwyższego w problematyce umów o roboty budowlane.

Szkolenie jest adresowane do: prawników zajmujących się problematyką umów o roboty budowlane, pracowników działu umów, przedstawicieli zamawiających i wykonawców biorących udział w zamówieniach oraz w realizacji umów o roboty budowlane, kierowników budów, inspektorów nadzoru.

Szczegółowy program Szkolenia "Umowy o roboty budowlane w aktualnym stanie prawnym"

1. Podstawy prawne do zawierania umów o roboty budowlane i umów towarzyszących: ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp), ustawa Kodeks cywilny (K.c.); specyfika umów w sprawach zamówień publicznych,
2 Podstawowe (istotne) postanowienia umowne,
3 Dodatkowe zastrzeżenia umowne dotyczące zabezpieczenia interesów zamawiającego i wykonawcy,
4.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy,
5.Odbiór przedmiotu umowy i jego skutki,
6. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 206, poz. 1591) oraz z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1778) do przepisów Prawa zamówień publicznych odnoszących się do umów o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych,
7. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki umów o roboty budowlane,
8 Błędy w umowach o roboty budowlane.