Kalendarium

18.05
Piątek

Malarz - Szpachlarz. Kurs

Termin: 18.05.2018Miejsce: Olsztyn 

Termin rozpoczęcia kursu: 18 maja 2018 r.
Miejsce: Centrum Szkoleń Budowlanych, ul. Lubelska 33, 10-408 Olsztyn
Dodatkowe informacje: Kurs trwa 60 godzin.

W efekcie szkolenia uczestnik kursu będzie umiał:

 • posługiwać się dokumentacją techniczną w zakresie robót malarsko-szpachlarskich,
 • rozróżniać i przygotować podłoża aby nadawało się pod przewidywaną powłokę szpachlarską i/lub malarską,
 • wykorzystywać w pracach malarsko - szpachlarskich maszyny, urządzenia i narzędzia,
 • oceniać przydatność materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach malarsko - szpachlarskich,
 • wykonywać prace malarsko - szpachlarskie na poziomie przyuczenia do zawodu,
 • zachowywać w pracy zasady bhp.

Zajęcia praktyczne z zakresu prac malarsko-szpachlarskich będą odbywać się w formie praktyki w miejscu dostosowanym do odbywania zajęć praktycznych na specjalnie przygotowanych stanowiskach roboczych, gdzie będzie można wykonywać wszelkie prace, które są przedmiotem programu. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał niezależny dostęp do stanowiska pracy i samodzielnie wykonywał wszelkie zadania wynikające z programu szkolenia.

Program zajęć:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż.
 2. Dokumentacja budowlana oraz  rysunek budowlany
 3. Materiałoznawstwo
 4. Technologia z elementami maszynoznawstwa
 5. Prace szpachlarskie
 6. Prace malarskie

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://csb.olsztyn.pl/szkolenia/szkolenia-szczegoly/malarz-szpachlarz.html?trainingCalendar=257

Nie przeocz w tym miesiącu