Kalendarium

20.09
Środa

Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu

Termin: 20.09.2017Miejsce: Poznań 

Termin: 20 września 2017 r.
Miejsce: Poznań
Dodatkowe informacje: Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.

Szkolenie na poziomie podstawowym. Ze względu na charakter szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona.

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłoń-Szeryńska (SGGW)

Szczegółowe informacje na stronie: http://dendros.pl/