CX-T700 – Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych

Firma w katalogu: Cemex

Kontakt z firmą
CX-T700 – Klej gipsowy do płyt gipsowo-kartonowych

Klej gipsowy CEMEX CX-T700 służy głównie do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do różnego rodzaju ścian murowanych i betonowych. Może być również stosowany do przyklejania gipsowych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej czy też do osadzania narożników ścian przed nakładaniem tynku gipsowego. Jest produktem stosowanym wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie kleju gipsowego CX-T700

Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych oraz gipsowych płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej do ścian wewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Ściany betonowe lub z elementów gipsowych, ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego. Tynki gipsowe, cementowe, -cementowo-wapienne, wapienne i płyty gipsowo-kartonowe.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna, bez ubytków, wyszczerbień i bez kurzu. Resztki farb i innych zanieczyszczeń usunąć. Podłoże słabe pomalować gruntem głęboko penetrującym CEMEX CX-G880 i gruntem do chłonnych podłoży CEMEX CX-G750, jeżeli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności. Powierzchnie betonowe należy odtłuścić i zwiększyć ich przyczepność właściwym gruntem podtynkowym. Wszystkie elementy stalowe (ościeżnice, przewody instalacyjne, barierki itp.) zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu na jego korozyjne działanie.

Sposób użycia kleju gipsowego CX-T700

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zawsze należy wsypywać suchą mieszankę do wody. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej gipsowy rozprowadzać na przygotowanym podłożu za pomocą stalowej, nierdzewnej pacy, kielni lub szpachelki. Na płyty gipsowo-kartonowe klej nakładać w formie placków za pomocą kielni lub rozprowadzać przy pomocy pacy zębatej. Płytę przyłożyć do ściany i lekko docisnąć. W ciągu 10 minut od przyklejenia płyt można dokonać zmiany ich położenia. Klej gipsowy należy zużyć w ciągu 30 minut od wymieszania z wodą. Nie zużyty, twardniejący klej nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pojemnik na klej, nierdzewna paca, szpachelka, kielnia.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Do każdego zarobu używać czystych naczyń i narzędzi. Świeży klej należy chronić przed zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymie
szaniu z wodą daje odczyn obojętny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Dane techniczne kleju gipsowego CX-T700

Gęstość nasypowa ok. 1,1 kg/dm3
Właściwa ilość wody * od 6 do 7,5 dm3/20 kg
ok. 0,35 dm3/kg
Czas zużycia ok. 30 min.
Początek wiązania ≥ 30 min.
Zawartość spoiwa w przeliczeniu na CaSO4 30% masy
Przyczepność 0,06 MPa
Reakcja na ogień klasa A1
Wydajność ok. 16 dm3 z 20 kg
ok. 0,8 dm3 z 1 kg
Zużycie przy przyklejaniu 1 m2 płyty ok. 2,5 kg

Kategorie produktu

Chemia budowlana » Kleje montażowe »

Zobacz pozostałe produkty firmy Cemex