Przychody inżynierów - zmiany legislacyjne

Dodano: środa, 09 maja 2018 11:10
Przychody inżynierów - zmiany legislacyjne

Od 1 stycznia 2018 r. inżynierowie tworzący projekty architektoniczno-budowlane zostali pozbawieni prawa do korzystania z niższych kosztów. Stało się tak za sprawą ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do 31 grudnia ub.r. przepisy nie wykluczały żadnych zawodów. Warunkiem stosowania progu było wykazanie, że wykonane prace mają charakter utworu. Natomiast obecnie preferencyjna stawkę mogą stosować wyłącznie osoby prowadzące ściśle określoną działalność wskazaną wprost w przepisie. Zareagował na to samorząd, który wskazywał, że zabrakło tam inżynierów tworzących projekty architektoniczno-budowlane w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Samorząd inżynierów budownictwa zwrócił się do resortu finansów z prośbą o doprecyzowanie przepisów umożliwiających stosowanie 50 - procentowe koszty uzyskania przychodów. Efektem zmian legislacyjnych jest ustawa, która została 10 maja przyjęta przez Sejm. Porządkuje ona i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować niższe koszty uzyskania przychodów. Będą mogli z nich skorzystać nie tylko prowadzący działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz urbanistyki, ale też inżynierii budowlanej. Przepisy te będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

11 maja 2018 r. ustawa została przekazana do Marszałka Senatu. Kwestią niższych kosztów uzyskania przychodów przez inżynierów zajmą się członkowie izby wyższej.

źródło: Wolters Kluwer
zdjęcie: Pixabay