Śnieżka utrzymuje tendencję wzrostową

Dodano: czwartek, 11 maja 2017 10:43

Grupa Kapitałowa Śnieżka, jeden z liderów na rynku chemii budowlanej w Europie Środkowo-Wschodniej, utrzymała tendencję wzrostową i zakończyła pierwszy kwartał 2017 roku ze znacznie lepszym wynikiem finansowym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Osiągnęła przychody netto w wysokości 134,7 mln zł. Zysk netto sięgnął zaś poziomu 15,5 mln zł.

W opublikowanych wynikach finansowych za pierwszy kwartał 2017 roku dynamika przychodów netto Grupy Kapitałowej wyniosła 108,5%, a zysku netto - 130,3%, w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku. Dobrze przedstawia się również zysk operacyjny - 21,7 mln zł, co daje 16,1% marży operacyjnej i dynamikę rzędu 141,8%.

Tendencja wzrostowa objęła wszystkie rynki, na których funkcjonuje Grupa Kapitałowa. W Polsce sprzedaż wzrosła o 7%, w Mołdawii o 28,6%, w Rosji o 26,7%, na Ukrainie o 15%, a na Białorusi o 9,1% w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 r.

W skład Grupy Kapitałowej Śnieżka wchodzą: spółka wiodąca - FFiL Śnieżka SA, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka Bel-Pol Wspólna, Śnieżka East Trade Moskwa oraz TM Investment. Śnieżka to jedna z czołowych marek nie tylko na rynku polskim, lecz także m.in. ukraińskim, białoruskim czy mołdawskim. Ponadto to jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także jedyna kontrolowana przez polski kapitał oraz posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze. Firmę wyróżniają między innymi także: innowacyjność, funkcjonowanie w oparciu o jasno zdefiniowany system wartości oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność CSR. Nowoczesne zakłady produkcyjne przedsiębiorstwa, zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie oraz Białorusi, produkują rocznie 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, które cieszą się zaufaniem odbiorców. Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudnia około 1000 pracowników.

źródło: Śnieżka