Podsumowanie Walnego Zgromadzenia PZPFiK

Dodano: środa, 09 sierpnia 2017 12:42

W nowej siedzibie Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów mieszczącej się w sieci Business Link, w budynku Zebra Tower w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Na program spotkania składały się część seminaryjna, networking lunch oraz część formalna.

Część seminaryjną Walnego Zgromadzenia PZPFiK rozpoczęła prezentacja ekspertów firmy doradczej PwC na temat aktualnej polityki podatkowej w Polsce i w Unii Europejskiej oraz planowanych zmian w tym obszarze i ich potencjalnego wpływu na prowadzenie biznesu w naszym kraju. Obecnie, w ramach uszczelniania systemu podatkowego i walki z nadużyciami, opracowywanych jest kilka projektów zmian prawnych, które mogą zarówno pośrednio jak i bezpośrednio wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii w Polsce. Są to między innymi minimalny podatek dochodowy od sieci handlowych oraz brak możliwości odliczania całości podatku z zakupionych usług czy też wliczanie w poczet kosztów uzyskania przychodu finansowania długiem.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa pomiędzy ekonomistą i analitykiem rynków finansowych Markiem Zuberem a Jarosławem Gugałą - wieloletnim prezenterem i gospodarzem programów telewizyjnych i radiowych. Rozmowa dotyczyła perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w obliczu obecnej polityki rządu oraz zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych na świecie. W dyskusji omówiono wpływ takich czynników jak wahania na rynku walutowym, napięcia pomiędzy największymi światowymi gospodarkami oraz nastroje społeczne w Polsce czy nastawienie do zagranicznego kapitału.

Po przerwie na lunch i networking rozpoczęto część formalną Zgromadzenia Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów. W jej programie było omówienie dotychczasowych działań Związku oraz wybór nowego Zarządu, a także podjęcie kilku uchwał. W drodze głosowania wyłoniono skład nowego Zarządu Związku, który od tej pory wygląda następująco:

  • Piotr Dąbrowski (Den Braven) - Prezes Zarządu
  • Piotr Niedziółka (Teknos) - Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Popik (Uzin Polska) - Członek Zarządu
  • Michał Czekaj (Dragon) - Członek Zarządu
  • Andrzej Ulfig (Selena) - Członek Zarządu
  • Bogdan Moroz (HB Fuller) - Członek Zarządu
  • Aleksander Truszczyński (Tikkurila Polska) - Członek Zarządu
  • Marek Noculak (Farby KABE Polska) - Członek Zarządu
  • Maciej Hirsz (Hirsch-Pol) - Członek Zarządu
  • Sławomir Majchrowski (PPG Deco Polska) - Członek Zarządu

źródło i zdjęcie: PZPFiK